Страницата за регистриране в режим на Истински Пари се отваря. Трябва да попълниш всички необходими полета.
  • Създай потребителско име и парола, които са уникални само за теб.
  • Увери се, че имейл адресът, който си предоставил е точен, тъй като това е основния ни начин за комуникация с теб.

Кликни върху бутона Регистрирай сега. Страницата с Личните Данни се отваря. Преди да започнеш да играеш в Режим на Истински Пари, трябва да потвърдиш имейл адреса си.

Попълни всички необходими полета. Увери се, че всички полета са правилно попълнени с точна информация. Кликни върху бутона Потвърди, когато приключиш.

Страницата за Потвърждаване на Имейл адреса се отваря. Въведи имейл адреса си в полето имейл адрес. Увери се, че си въвел правилен имейл адрес и че той е написан правилно. Кликни върху бутона Изпрати Код за Потвърждение.

Код за потвърждение ще бъде изпратен на предоставения имейл адрес незабавно.

След като получиш своя код за потвърждение, кликни върху линка в получения имейл. Можеш също да копираш кода за потвърждение и да го поставиш в полето Код за потвърждение или можеш да го въведеш там.
За да приключиш с потвърждаването на имейл адреса си, кликни върху бутона Изпрати.
Появява се началната страница на пространството на играча.

Сега вече си готов да играеш с Истински Пари.